Przeskocz do treści

Aktualności


Regulamin wjazdu na teren ROD "Nad Widawą"


09.06.2024 r.

W najnowszym Informatorze „działkowca” m.in. o deklaracji Wód Polskich w sprawie braku kar za używanie tzw. „abisynek”, stanie posiadania PZD, rozliczaniu prądu w roku 2024 r., zasadach racjonalnego gospodarowania wodą w ROD , kończącym się terminie na zgłoszenie działki do konkursu „Najpiękniejsza działka roku 2024” , zwierzętach w ROD  oraz o tym jak pozbyć się kleszczy z ogrodu. Informator do pobrania TUTAJ

.


02.06.2024 r.

Zaktualizowano tabelę opłat ogrodowych.

Dostępna jest TUTAJ


15.05.2024 r.

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD "Nad Widawą" serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników działek wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Działkowca, które odbędzie się dnia 07.09.2024r. o godzinie 14:00 na terenie ogrodu nr 3, działka nr 476, przy budynku administracyjnym, ul. Redycka. Mile widziane jest przyniesienie własnych wyrobów (ciasto, nalewka, itp.) celem skosztowania przez innych działkowiczów plonów z naszych ogrodów.


15.05.2024 r.

Szanowni działkowcy, w 2024 roku coroczny przegląd działek odbędzie się w dniach 29.06.2024 – 30.06.2024 i 06.07.2024 – 07.07.2024. Komisja, powołana uchwałą Zarządu, dokona przeglądu wszystkich działek naszego ogrodu pod kątem zagospodarowania, właściwego utrzymania i ogólnego porządku. Przegląd rozpocznie  się o godzinie 10:00 – w przypadku zmiany informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej. Zarząd zaprasza wszystkich dzierżawców działek do obecności na działkach podczas trwania przeglądu. Regulamin oraz kryteria oceny corocznego przeglądu działek w ROD Nad Widawą we Wrocławiu dostępne są na naszej stronie internetowej i  będzie dostępny na tablicach ogłoszeń. Działkowców chcących brać czynny udział w komisji oceniającej działki zapraszany do składania swoich kandydatur na adres e-mail biuro@rodnadwidawa.pl


27.04.2024 r.

PILNE

Proszę o zgłaszanie działek, które były zalane  przez wody gruntowe w miesiącach od grudnia 2023 do kwietnia 2024 i na których wystąpiły znaczne straty w nasadzeniach.

Zgłoszenia przyjmowane w są w formie pisemnej  na adres  biuro@rodnadwidawa.pl  do dnia 20.05.2024 r.  lub listem zwykłym na adres ROD Nad Widawą  skr. pocztowa 24 ul. Jana Długosza 31, 51-188 Wrocław.

W zgłoszeniu należy określić:

    1. W jakim procencie powierzchni działka była zalana.

    1. Jakie nasadzenia zostały zniszczone, określić ich wiek i przybliżoną wartość.

    1. Załączyć zdjęcia obrazujące zniszczenia.


22.04.2024 r.

W celu wsparcia naszych działkowiczów, zawarliśmy współpracę z Castoramą (Wrocław Korona), dzięki czemu uzyskaliśmy dla Państwa 10% zniżki na zakupy w tym sklepie. Każda działka ma prawo do jednego kuponu. Szczegóły akcji promocyjnej znajdą Państwo w załączonym regulaminie. W celu odbioru kuponów prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 730 596 198) lub mailowy (biuro@rodnadwidawa.pl). Kupony są ważne do 30.06.2024 r.


Wiadomości archiwalne


Informator działkowca:
Informator działkowca - czerwiec 2024
Informator działkowca - styczeń-kwiecień 2024