Przeskocz do treści

Aktualności

08.04.2021 r.

W związku z przedłużeniem restrykcji odnośnie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i zakazem zgromadzeń powyżej 5 osób Zarząd ROD Nad Widawą zmuszony jest odwołać zebrania sektorowe.
Nowe terminy zostaną podane, gdy sytuacja będzie pozwalała na ich organizację.
Bieżące sprawy ogrodu, w tym informacje o opłatach, znajdziecie na naszej stronie www.

15.03.2021 r.

Zarząd ROD "Nad Widawą" zwołuje
ZEBRANIA SEKTOROWE

w celu wyboru Delegatów na Konferencję Delegatów.

Zgodnie z §57 Statutu PZD oraz sytuacją związaną z pandemią COVID, Zarząd ROD Nad Widawą podjął decyzję o zmianie trybu corocznych zebrań członków naszego ROD z Walnego Zebrania na Konferencję Delegatów.

Decyzja o zastąpieniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Konferencję Delegatów oznacza konieczność przeprowadzenia Zebrań Sektorowych, na których zostaną wybrani przez członków PZD naszego ROD, Delegaci z prawem udziału w głosowaniu.

Delegaci będą reprezentować, na Konferencji Delegatów, interesy działkowców należących do tego samego sektora co Delegat. Konferencje Delegatów podejmują te same decyzje co Walne Zebrania, jednak ze względów na liczbę delegatów ułatwiają ich organizację i zachowanie reżimu sanitarnego.

Program zebrań:

  • poinformowanie o tematach, jakie zostaną poruszone na Konferencji Delegatów,
  • wybór Delegatów w liczbie odpowiadającej danemu sektorowi.

Jest to kluczowa sprawa dla funkcjonowania ogrodu, dlatego prosimy o jak najliczniejsze przybycie.

Ogród nr 1 podzielony został na 5 sektorów, z których wybierać będziemy łącznie 22 delegatów.

W związku z powyższym zapraszamy działkowców z poszczególnych sektorów na zebrania, wg poniższego harmonogramu:

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 1) wraz z informacją.

Ogród nr 2 stanowi jeden sektorów, z którego wybierać będziemy 5 delegatów.

W związku z powyższym zapraszamy działkowców z całego ogrodu nr 2 na zebranie w dniu:

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 2) wraz z informacją.

Ogród nr 3 podzielony został na 2 sektory, z których wybierać będziemy łącznie 8 delegatów.

*Zebranie będzie prawomocne przy obecności ponad połowy członków danego sektora.
Drugi termin. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie stawi się więcej niż połowa uprawnionych osób, pół godziny po wyznaczonym terminie odbędzie się Zebranie Sektorowe w drugim terminie.
Decyzje podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na ilość uczestników zebrania.

Mapka podziału sektorów (ogród nr 3) wraz z informacją.


Szanowni Działkowcy

24.10.2020 r.
W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 wprowadzonymi na terenie całego kraju, spotkania Zarządu będą odbywały się w formie on-line - do odwołania.
Spotkania z Działkowcami również zostają zawieszone do czasu odwołania obostrzeń związanych z epidemią.
Pozostaje kontakt telefoniczny, e-mail oraz tradycyjna forma pisemna dostarczona na adres wskazany do korespondencji.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zarząd ROD "Nad Widawą"

Opłaty ogrodowe na rok 2020

Krajowy Zarząd Polskiego Związku działkowców w dniu 11 marca 2020r. podjął uchwałę nr 44/2020, w której zobowiązał zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r. (§2 w/w uchwały).

Wobec czego prosimy działkowców o wnoszenie opłat ogrodowych do dnia 30 czerwca 2020r. w wysokości składki z roku 2019.

UCHWAŁA KZ w sprawie walnych zebrań i opłat ogrodowych w 2020

Zarząd ROD „Nad Widawą"


Wiadomości archiwalne


Przetargi:
Informacja o wyborze Elektryka Ogrodowego w Ogrodzie nr 3


Ważne informacje:

Wjazd na teren ROD

Wyniki konkursu na "Najładniejszą działkę 2019"
Przetarg na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej ROD „Nad Widawą” – ogród nr 3 v2
Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu za 2018 rok


Pozostałe informacje:
Opłaty ogrodowe na rok 2019.
Uchwały Walnego Zebrania na rok 2019.
Elektryfikacja ogrodów w ROD "Nad Widawą"
Informacja w sprawie przyłączy elektrycznych dla ROD "Nad Widawą"
Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie.
Informator działkowca:
Informator działkowca - listopad/grudzień 2020
Informator działkowca - październik 2020
Informator działkowca - wrzesień 2020
Informator działkowca - sierpień 2020
Informator działkowca - lipiec 2020
Informator działkowca - czerwiec 2020
Informator działkowca - maj 2020
Informator działkowca - kwiecień 2020
Informator działkowca - marzec 2020

Informator działkowca - grudzień 2019
Informator działkowca - listopad 2019
Informator działkowca - wrzesień 2019
Informator działkowca - sierpień 2019
Informator działkowca - lipiec 2019
Informator działkowca - czerwiec 2019
Informator działkowca - maj 2019
Informator działkowca - kwiecień 2019