Przeskocz do treści

Aktualności

Szanowni Działkowicze

Zarząd ROD "Nad Widawą" informuje iż w dniu 23 marca 2019r (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, na które serdecznie zaprasza wszystkich członków ROD.

Zebranie odbędzie się przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 63, bud. Uniwersytetu Wrocławskiego, sala nr 25.
Początek obrad w I terminie o godz. 10:00, termin II o godz. 10:30

Zgodnie z §62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków zwyczajnych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w miejscu zebrania, oraz w dniach 09.03.2019r.(sobota) i 16.03.2019r. (sobota) w godz. od 900 do 1400 w budynku administracyjno-gospodarczym, ogród nr 3, działka nr 476.

Zarząd ROD „Nad Widawą"

Ważne informacje:

Zaktualizowano informacje o elektryfikacji ogrodów w ROD "Nad Widawą"

Zaktualizowano opłaty ogrodowe na rok 2018.

Zaktualizowano mapy wolnych działek w ROD "Nad Widawą" (marzec 2019).

Pozostałe informacje:

Witamy!

Elektryfikacja ROD "Nad Widawą"

Informacja w sprawie przyłączy elektrycznych dla ROD "Nad Widawą"

Informacja o przejęciu obowiązków Prezesa ROD "Nad Widawą"

Wolne działki w ROD „Nad Widawą”