Przeskocz do treści

Uchwały z 2024 r.

Uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 roku
Uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2019-2024
Uchwała nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2023 rok
Uchwała nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD
Uchwała nr 5/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku
Uchwała nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji 2019-2024
Uchwała nr 7/2024 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
Uchwała nr 8/2024 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2024 roku
Uchwała nr 9/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej - opłata energetyczna w roku 2024
Uchwała nr 10/2024 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz odpadów z terenu ROD w 2024 roku
Uchwała nr 11/2024 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa osłony śmietników na ogrodzie nr 1" i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
Uchwała nr 12/2024 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego "odtworzenie rowu melioracyjnego na ogrodzie nr 1" i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
Uchwała nr 12/1/2024 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD
Uchwała nr 13/2024 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego "wymiana ogrodzenia na ogrodzie nr 1 w wyznaczonym miejscu od strony Lasku Sołtysowickiego i zmiany przewidywanego kosztu realizacji w/w inwestycji
Uchwała nr 13/1/2024 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD
Uchwała nr 14/2024 w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego "budowy siedziby zarządu ROD Nad Widawą"
Uchwała nr 14/1/2024 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD
Uchwała nr 15/2024 w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD
Uchwała nr 16/2024 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w sprawie utwardzenia wjazdu na ogrodzie nr 1 przy bramie nr 2
Uchwała nr 16/1/2024 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD
Uchwała nr 17/2024 w sprawie wyrównania i utwardzenia pierwszej alejki pomiędzy bramą nr 1 a bramą nr 2 na ogrodzie nr 1
Uchwała nr 18/2024 w sprawie utworzenia miejsca spotkań dla działkowców ROD Nad Widawą na ogrodzie nr 1
Uchwała nr 19/2024 w sprawie przeksięgowania środków finansowych ROD z funduszu podstawowego na fundusz rozwoju
Uchwała nr 20/2024 w sprawie planu pracy na 2024 rok i programu działań na kadencję 2024-2028
Uchwała nr 21/2024 w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok
Uchwała nr 22/2024 w sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD
Uchwała nr 23/2024 w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję Przedzjazdową) na kadencję