Przeskocz do treści

Elektryfikacja ROD „Nad Widawą”

W wyniku głosowania w dniu 10.06.2017, w trakcie nadzwyczajnego walnego zebrania członków ROD Nad Widawą, większością głosów zapadły decyzje dla wszystkich 3 ogrodów o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego PN. Elektryfikacja ROD "Nad Widawą".
W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z treścią podjętych uchwał (dostępne w sekcji "Dokumentacja ROD/Uchwały/Uchwały 2017").

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat, na konto ROD Nad Widawą, związanych z ww przedsięwzięciem:

1. Użytkowników działek w obrębie Ogrodu nr 3 wg harmonogramu:
230 zł do końca sierpnia 2017,
230 zł do końca września 2017,
230 zł do końca października 2017.

2. Użytkowników działek w obrębie Ogrodu nr 1 i 2
zgodnie z treścią uchwał dla Ogrodów nr 1 i 2 prosimy o wstrzymanie się z płatnościami do czasu, gdy uzyskamy od TAURON SA wiążące decyzje o terminach podłączenia tych ogrodów do sieci dystrybucyjnej TAURON (wybudowanie Rozdzielnicy ZK, na granicy Ogrodów 1 i 2) .
O harmonogramie wpłat i postępach w rozmowach z TAURON będziemy na bieżąco Państwa informować.

Uwaga: wpłaty są obligatoryjne dla wszystkich właścicieli działek niezależnie od faktu, czy zechcą podłączyć swoją działkę do sieci czy nie.
Wpłat można dokonywać w podanych ratach, lub w całości.

Zarząd ROD Nad Widawą