Przeskocz do treści

Wjazd na teren ROD

W "Informatorze Działkowca" z czerwca 2019r. pojawiła się jednoznaczna informacja odnośnie wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD.
Poniżej prezentujemy pełną treść tego artykułu:

Informator Działkowca - czerwiec 2019

"Ogólnie obowiązującą w PZD zasadą zgodnie z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Z zasady tej wynika kolejna zawarta w pkt 7 ww. przepisu, zabraniającej parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami.

Te ogólnie obowiązujące zakazy mogą zostać zmienione na mocy uchwały walnego zebrania. Taka uchwała musi zostać podjęta w tym samym trybie co inne uchwały walnego zebrania. Dlatego też należy pokreślić, że zarząd ROD nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie zezwolenia wjazdu na teren ROD, jeżeli nie posiada podstawy o postaci takiej uchwały. Decydując się na podjęcie takiej uchwały na walnym zebrania należy mieć na uwadze, że uchwała powinna regulować zbiór szczegółowych zasad dotyczących wjazdu na teren ROD takich jak dni i godziny swobodnego wjazdu, trasę czy dopuszczalna prędkość. Niezależnie od decyzji walnego zebrania i ogólnego zakazu wjazdu pojazdów na teren ROD, przepisy przewidują wyjątki od tego zakazu. Pierwszym z nich jest, wynikająca z § 69 regulaminu ROD, możliwość wjazdu na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Szczegółowe zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD. Drugim wyjątkiem jest przepis § 70 Regulaminu ROD, stanowiący o prawach wjazdu przez osoby niepełnosprawne, które również powinny mieć zapewnioną możliwość docierania do swoich działek. Przy czym jeżeli zamierzają parkować samochody na terenie ROD, powinny wyposażyć swoją działkę w miejsce postojowe, w przeciwnym wypadku parkując na terenie alejki ogrodowej dopuszczą się naruszenia przepisów. Możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki w praktyce ogrodowej oznacza, że Zarząd ROD np. powinien pamiętać o tym, aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram informować o tym fakcie osoby niepełnosprawne korzystające z prawa wjazdu na działkę. Zarząd ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne."