Przeskocz do treści

Konkurs na najładniejszą działkę w ROD “Nad Widawą ” – 2016 rok

Regulamin konkursu na najładniejszą działkę w ROD “Nad Widawą ” - 2016 rok

 

1. Zgłaszanie działek
Działka może być zgłoszona do konkursu jeżeli jest zagospodarowana i wyposażona  zgodnie zobowiązującym regulaminem.
Warunkiem  zakwalifikowania działki do konkursu jest opłacenie składek do dnia 30 czerwca br.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Komisja Konkursowa do dnia 10 czerwca 2016r. Zgłoszenia wg załączonego wzoru (do pobrania tutaj) należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na bramie każdego ogrodu, przesłać skan lub zdjęcie na e-mail: biuro@rodnadwidawa.pl lub wręczyć członkowi Zarządu.

1.2. Powołanie Komisji Konkursowej
Na posiedzeniu Zarządu powoływana została  Komisja Konkursowa
Andrzej Bernatek
Katarzyna Putkowska
Tadeusz Torbus
Jadwiga Murawska

Działki członków Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału
w konkursie o najładniejszą działkę.

 

2. Ocena działek
Powołana komisja konkursowa dokona przeglądu i oceny działek w pierwszą lub drugą sobotę lipca. Działki będą oceniane zgodnie z poniższą tabelą punktową:

treść

punktacja

1. Rozplanowanie  i urządzenie działki – ocena ogólna, zgodność zagospodarowania z  regulaminem ROD, racjonalne wykorzystanie terenu
- usytuowanie domku - odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry,
- szklarnia - powierzchnia do 25 m2 i wys. 3 m, nie może posiadać stałych urządzeń  grzewczych,
- tunele foliowe nie mogą przekraczać 20 % powierzchni działki i 3 m wysokości,
- szklarnia i tunel powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działki sąsiedniej, granic ogrodu i dróg,
- oczko wodne może mieć powierzchnie do 10 m2, basen i brodzik do 15 m2,
- ogrodzenie działki nie może przekraczać wys. 1 m, wysokość żywopłotu nie może przekraczać wys.1 m i nie może  przerastać poza granicę działki, przy granicy ogrodu  nie  może być wyższy niż 2 m
- drzewa – odległość od granicy działki 2 m, w przypadku moreli 3 m, czereśnie i orzech 5 m od granicy działki
- krzewy owocowe mogą rosnąć 1 m od granicy, a leszczyna 3 m, drzewa ozdobne 2 m od  granic działki, a krzewy słabo rosnące i płożące iglaki 1 m, gałęzie drzew i krzewów nie mogą przekraczać granic działki
- stos kompostowy  usytuowany w zacienionej części działki w odległości co najmniej 1 m od granic działki

za każdą nieprawidłowość  2 ujemne punkty

0-20 pkt. 

2. Część produkcyjna działki , w tym
- sadownicza
różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność
- warzywnicza
bogaty dobór gatunków, prawidłowo prowadzona uprawa

0-25 pkt

0-15pkt

0-10 pkt

3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym
- bogaty dobór roślin ozdobnych / drzewa , krzewy ozdobne, iglaki, pnącza , byliny / po 2 punkty za każdy rodzaj roślin./
- urządzenia wypoczynkowe

0–20 pkt
0-10 pkt0-10 pkt
4. Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt
5. Mała architektura na działce
- płotki, murki, trejaże, pergole
- oczka i zbiorniki wodne
- inne elementy
0-25 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt
0-5 pkt
6. Estetyka i stan techniczny altany
- konserwacja
- zastosowanie elementów upiększających
- funkcjonalność altany
0-25 pkt
0-10 pkt
0-10 pkt
0-5 pkt
7. Prawidłowo prowadzona pryzma kompostowa 0- 20 pkt
8. Ekologia na działce / domki  i karmniki dla ptaków, pułapki chwytne/ 0-10 pkt
9. Czystość, estetyka i porządek na działce i wokół działki 0-20 pkt

Komisja sporządza protokół w 2 egz. z przeglądu działki po 1 egz. dla właściciela działki i 1 egz. dla Ogrodu. Działka która uzyska najwięcej punktów zajmuje 1 miejsce, następne kolejne miejsca.
Z przeglądu Komisja sporządza protokół  i przedstawia go do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu w miesiącu wrześniu.

4. Nagrody

Komisja konkursowa przyznaj nagrody rzeczowe dla sześciu najładniejszych działek oraz trzy wyróżnienia nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone we wrześniu 2016 na spotkaniu z okazji Dnia Działkowca.

Działka, która zajmie pierwsze miejsce w danym roku nie może brać udziału w konkursie przez okres dwóch kolejnych lat.