Przeskocz do treści

Uchwały z 2021r.

W 2021 roku podjęto uchwały za dwa lata (2020 i 2021).

Uchwała nr 1/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019)
Uchwała nr 2/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2019)
Uchwała nr 3/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w 2019)
Uchwała nr 4/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020)
Uchwała nr 5/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2020)
Uchwała nr 6/2021 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej w 2020)
Uchwała nr 7/2021 (w sprawie wysokości opłaty ogrodowej)
Uchwała nr 8/2021 (w sprawie wysokości opłaty energetycznej)
Uchwała nr 9/2021 (w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci)
Uchwała nr 10/2021 (w sprawie zabezpieczenia parkingu przy ogrodzie nr 2)
Wniosek do uchwały nr 10/2021 (w sprawie zabezpieczenia parkingu przy ogrodzie nr 2)
Uchwała nr 11/2021 (w sprawie budowy osłony śmietnikowej na ogrodzie nr 1)
Wniosek do uchwały nr 11/2021 (w sprawie budowy osłony śmietnikowej na ogrodzie nr 1)
Uchwała nr 12/2021 (w sprawie ogólnodostępnych toalet na terenie ROD)
Wniosek do uchwały nr 12/2021 (w sprawie ogólnodostępnych toalet na terenie ROD)
Uchwała nr 13/2021 (w sprawie regulaminu wjazdu na teren ROD)
Załącznik do uchwały nr 13/2021 (wzór regulaminu wjazdu na teren ROD)
Uchwała nr 14/2021 (w sprawie zatwierdzenia zmiany w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ogrodzie)
Uchwała nr 15/2021 (w sprawie wyników wyborów uzupełniających)
Uchwała nr 16/2021 (w sprawie planu pracy na rok 2021)
Uchwała nr 17/2021 (w sprawie preliminarzy finansowych na 2021)
Uchwała nr 18/2021 (w sprawie używania głośnego sprzętu w niedziele i święta)