Zarząd ROD „Nad Widawą”

Obecny skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Widawą”

Józef Jabłoński - I Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu
Katarzyna Putkowska - Wiceprezes
Andrzej Bernatek - Skarbnik
Jolanta Wnuk - Sekretarz
Tadeusz Torbus - Członek Zarządu
Krzysztof Kłapkowski - Członek Zarządu
Paweł Motak - Członek Zarządu

Weronika Pawłowska  - Księgowa ogrodu
Alexander Ilgman - Przewodniczący komisji rewizyjnej