Przeskocz do treści

Wolne działki w ROD „Nad Widawą”

Mapa wolnych działek na ogrodzie nr 1 (ul. Sołtysowicka)

W ogrodzie nr 2 i 3 aktualnie brak wolnych działek.
Wzory dokumentów niezbędne do przydzielenia działki

Aktualne opłaty ogrodowe na rok 2020 to:

Tabela opłat wstępnych na rok 2020 dla nowych działkowców.

Opłaty pobierane corocznie (stan na rok 2019 - tabela zostanie zaktualizowana po Walnym Zebraniu w roku 2020).
Należy je wnosić do 30 czerwca każdego roku:

Opłaty roczne ustalone na 2019r.