Przeskocz do treści

Opłaty ogrodowe

Opłaty ogrodowe na rok 2020

Krajowy Zarząd Polskiego Związku działkowców w dniu 11 marca 2020r. podjął uchwałę nr 44/2020, w której zobowiązał zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019r. (§2 w/w uchwały).

Wobec czego prosimy działkowców o wnoszenie opłat ogrodowych do dnia 30 czerwca 2020r. w wysokości składki z roku 2019.

UCHWAŁA KZ w sprawie walnych zebrań i opłat ogrodowych w 2020

Zarząd ROD „Nad Widawą"

Ogród nr 1

Ogród nr 2

Ogród nr 3

Tabela opłat na rok 2021