Przeskocz do treści

Harmonogram szkoleń kandydackich na rok 2017

Okręgowy Zarząd                                                                                Wrocław,27.12.2016r.
Polskiego Związku Działkowców
we Wrocławiu ul. Starogroblowa 4
L.dz.   4233 /2017
ZARZĄD   ROD
Miasta WROCŁAWIA
Harmonogram szkoleń kandydackich na rok 2017
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu  organizuje w roku 2017dla nowych działkowców trzynaście trzydniowych kursów kandydackich.
 Szkolenia z zakresu ustawy o ROD z 13.12.2013r, Statutu PZD, Regulaminu ROD, praw i obowiązków działkowca, zasad zagospodarowania działki i podstaw sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin będą trwać około 160 minut w każdy dzień  i odbędą się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4 ( przedłużenie ul. Długiej) w następujących terminach:
lp.
MIESIĄC
rok
                     DZIEŃ TYGODNIA
Godzina rozpoczęcia szkol.
poniedzia
łek
wtorek
środa
1.
Marzec
2017
6.03
7.03
8.03
16:00
2.
Marzec
2017
27.03
28.03
29.03
16:00
3.
Kwiecień
2017
3.04
4.04
5.04
16:00
4.
Kwiecień
2017
24.04
25.04
26.04
16:00
5.
Maj
2017
8.05
9.05
10.05
16:00
6.
Maj
2017
22.05
23.05
24.05
16:00
7.
Czerwiec
2017
5.06
6.06
7.06
16:00
8.
Czerwiec
2017
26.06
27.06
28.06
16:00
9.
Wrzesień
2017
4.09
5.09
6.09
16:00
10.
Wrzesień
2017
25.09
26.09
27.09
16:00
11.
Październik
2017
9.10
10.10
11.10
16:00
12.
Październik
2017
23.10
24.10
25.10
16:00
13.
Listopad
2017
06.11
07.11
08.11
16:00
    Dojazd do Okręgowego Domu Działkowca autobusem nr. 122 z Dworca GŁ. Nr 128 w dz. Psie Pole, lub nr 127 z dz. Krzyki i nr 103 z Pl. Jana Pawła II. Wysiąść należy na przystanku „ Na żądanie”- Stacja PKP Popowice.
Mając na uwadze, że wystawione przez OZ PZD ŚWIADECTWO ukończenia kursu jest jednym z warunków zawarcia przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej, oraz zatwierdzenia przez Zarząd ROD umowy przeniesienia praw do działki prosimy Zarządy Ogrodów o kierowanie na szkolenie wszystkich ubiegających się o działkę, w ogrodzie działkowym.
        Koszty szkolenia kandydatów na działkowców ponosi Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu z Funduszu Oświatowego OZ, tworzonego z opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy, pobieranej przez Zarząd ROD. Opłata ta w roku 2017 wynosi 180,- zł z tego 36,- zł pozostaje na Funduszu Oświatowym ROD, a pozostałą kwotę należy przekazać na konto Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z przeznaczeniem na roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” dla wstępującego do ROD, na Fundusz Oświatowy KR PZD i OZ PZD, zgodnie z uchwałą KR PZD nr 6/III/2015 z dnia 01.X.2015r.